Wine House.

      Wine House จำหน่ายไวน์ ยี่ห้อ Wine House. ไวน์ชั้นดีรสเลิศพร้อมแพ็ตเก็ตที่สวยงามและยังจำหน่ายพั้นช์รสต่างๆอีกด้วย จำหน่ายแบบเป็นขวดธรรมดา,จำหน่ายพร้อมแพ็กเก็ตและยังจำหน่ายแบบเป็นช้อตอีกด้วย
เปิดให้บริการ: 8am -8pm

จำน่ายไวน์อาทิเช่น
ไวน์กระชายดำ ไวน์กระชายดำน้ำผึ้ง ไวน์สตรอเบอรี ไวน์องุ่น ไวน์ลูกยอ ไวน์หม่อนหวาน ไวน์มะขามป้อม เป็นต้น
จำน่ายพั้นช์์อาทิเช่น
พั้นช์์สับปะรด พั้นช์์สเตอเบอรี่ เป็นต้น