About Us

  The Corner โรงแรมแนวใหม่ในเมืองเชียงราย
เดอะ คอร์เนอร์เป็นโรงแรมขนาดห้องพัก 47 ห้อง มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วย CCTV บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย WIFI ฟรี โดดเด่นด้วยการออกแบบสไตล์โมเดิร์นทั้งภายในและภายนอก สนองตอบอารมณ์ของผู้ที่มาเยือน สบายๆในวันแห่งการพักผ่อน โรงแรมตั้งอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง "ถนนคนม่วน(ทุกวันอาทิตย์)" และยังใกล้จุดศูนย์การในการเดินทางท่องเที่ยวในตัวเมือง เช่น อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช หอวัฒนธรรมเชียงราย หอนาฬิกาเปลี่ยนสี วัดพระสิงห์ วัดพระแก้ว วัดมิ่งเมือง วัดห้วยปลากั้ง บริการรถรางฟรี ฯลฯ และมีแหล่งช้อปปิ้งอื่นๆอาทิเช่น ถนนคนเดิน "กาดเจียงฮายรำลึก" (ในตัวเมืองทุกวันเสาร์) เชียงรายไนท์บาซ่าร์ ตลาดสดเทศบาล๑ ฯลฯ.

ช่วงโปรโมชั่น จาก 1,200 เหลือ 690 บาททุกห้อง